KWOTA Standard

Maailma ringmajanduse protsent on ainult 7,2%. Selle kahekordistamisega võiksime täita Pariisi kokkuleppe aastaks 2044.

Audited By KPMG


Materjalide taaskasutamisest tuleneva süsinikuheite vähendamise digitaalne tõendamine

KWOTA standard on loodud, et digitaalselt tõendada süsinikuheite vähendamist materjalide taaskasutamise ja suurenenud ringluse kaudu. See on maailma esimene standard selliseks digitaalseks tõendamiseks vabatahtlikul süsinikuturul. Standardi lisadeks on metoodikad erinevate materjalide taaskasutamise jaoks.

Paberi ja kartongi taaskasutamisest tuleneva süsinikuheite vähendamine

Plastide taaskasutamisest tuleneva süsinikuheite vähendamine

Kuidas taaskasutatavate materjalide kasutamine vähendab süsinikuheidet?

Näide paberitööstusest

Toormaterjali töötlemine

1. Metsaraie ja transport
2. Koorimine
3. Laastu valmistamine
4. Keemiline tselluloositootmine
5. Mehaaniline tselluloositootmine
6. Tselluloosi järeltöötlus
7. Paberi valmistamine

ROHKEM CO2 HEIDET

Taaskasutatud materjali töötlemine

1. Paberi- ja papijäätmete kogumine ja transport
2. Tselluloosi tootmine paberi- ja papijäätmetest
3. Trükitindi eemaldamine
4. Tselluloosi järeltöötlus
5. Paberi valmistamine


VÄHEM CO2 HEIDET

vaata lähemalt

51% süsinikuheitest on seotud materjalide tootmisega

Kas sa teadsid, et ühe tonni toormaterjali asendamine ühe tonni taaskasutatava materjaliga vähendab süsinikuheidet vähemalt 50%. Me tõendame taaskasutatud materjali kasutuse suurendamist.

KÜSI TEENUSTE TUTVUSTUST