Ole eeskujuks kasutades läbipaistvaid lahendusi

Süsinikusääst, millel on kohene mõju. Vaata, miks paljud ettevõtted integreerivad KWOTA lahendusi oma klienditeekonda või kompenseerivad oma jalajälje ringmajanduse hoogustamise kaudu.

KWOTA kalkulaator

Arvuta oma süsinikujalajälg või meelepärase panustamise kogus, mida soovid kompenseerida. Või taotle tutvustust, et näha, kuidas KWOTA oma teenusepakkumisse integreerida.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Panus
€3,550.00
BOOK A DEMO

Liitu kangelaste klubiga

Läbipaistev, tõhus ja kohese mõjuga süsinikuheite vähendamine

51% süsinikuheitest on seotud materjalide tootmisega

KWOTA missioon on materjalide taaskasutuse suurendamine süsinikuneutraalse tuleviku nimel. Me motiveerime materjalitootjaid suurendama materjalide taaskasutamist. Seeläbi väheneb süsinikuheite hulk.

Küsige teenuse tutvustust

Miks KWOTA?

Integreeri KWOTA oma klienditeekonda ning paku klientidele süsinikuheite kompenseerimise lahendusi.

Näita oma ettevõtte pühendumust jätkusuutlikkusele.

Ole osa meie ökosüsteemist ja saa eksklusiivseid pakkumisi.

Saa läbipaistvaid ülevaateid oma panusest ning jaga neid oma klientide ja huvirühmadega.

Küsi teenuste tutvustust

Kuidas KWOTA protsess toimib

Tootjad kasutavad oma tootmises sisendina peamiselt uut toormaterjali (puit ja puidukiud).
1.
Materjalitootja vähendab uue toormaterjali osakaalu toote sisendis. See asendatakse taaskasutatava materjaliga.
2.
KWOTA tõendab taaskasutatavate materjalide suurenenud kasutamise tootmises.
3.
KWOTA kinnitab süsinikuheite vähendamise, mis tuleneb materjalide asendamisest.
4.
KWOTA loob kvaliteetsed süsinikukrediidid, mis põhinevad tõendatud süsinikuheite vähendamisel.
5.
Eraisikud ja ESG ettevõted, mis kompenseerivad oma süsinikujalajälge või lisavad KWOTA kliimalahendused oma tootevalikusse.
6.
KWOTA registreerib kõik tehingud, omistades igale krediidile ainulaadse ID.
7.
KWOTA suunab maksed tootjatele, et suurendada taaskasutatavate materjalide kasutust ja vähendada süsinikuheidet veelgi.
8.
Taaskasutatud materjalide sisendkogused kasvavad (näiteks papp, paber)
9.

Sinu panusel on mõju

KWOTA missioon on toetada materjalitootjaid, et nad suurendaksid taaskasutavatate materjalide osakaalu tootmises. Tootjate pingutustele vaatamata on taaskasutatavate materjalide kasutamine tootmises pikk ja kulukas protsess. Sinu panus aitab seda kiirendada.

Tõendamine

Me tõendame taaskasutatavate materjalide kasutamist ja süsinikuheite vähendamist.

Krediidi loomine

Me loome süsinikukrediidi, mida saavad osta eraisikud ja ettevõted, kes soovivad oma süsinikujalajälge kompenseerida.

Kompenseerimine

Kompensatsiooni suuname tagasi tootjale investeerimiseks, et kasutusele võtta veelgi enam taaskasutatavaid materjale.

Arvuta kompensatsioon

KWOTA kohene mõju süsinikuheite vähendamisele

Ole muutus, mis aitab puhtamat tulevikku luua

Igal aastal toodetakse üle 100 miljardi tonni materjale, mille tulemusena tekib 51% kogu inimtekkelisest süsinikuheitest.

Ainult 7,2% materjalidest taaskasutatakse ülemaailmselt uuesti tootmises ja see on langustrendis.

Puude istutamine on kindlasti vajalik, kuid aega võib kuluda 15 kuni 20 aastat, et saavutada mõju. Seni aga süsinikuheite tase suureneb.

Anna oma panus

Süsinikuheite vähendamise igakuised ülevaated

Saa igakuiseid ülevaateid oma panustamisest ja jaga neid oma klientide ja huvirühmadega.

Meie Standard

KWOTA standard on maailma esimene standard vabatahtlikul süsinikuturul, mis tõendab digitaalselt süsinikuheite vähendamist materjalide taaskasutamise kaudu. KWOTA standard, protseduurid ja metoodikad järgivad rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO elutsükli hindamise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise ja tõendamise põhimõtteid.

loe lisaks

Korduma kippuvad küsimused

Kui kaua kulub lepingu allkirjastamisest esimese tasu saamiseni?

Kui KWOTA saab tootjalt materjalide kasutuse kohta andmed, läbivad need kontrolli ja saadetakse tõendamisprotsessi, mis võib võtta kuni üks kuu. Pärast tarnijate poolt andmete kinnitamist luuakse neist krediidid ja need suunatakse müüki. Kui krediit on müüdud, saab tootja KWOTA-le arve esitada. Näiteks kui andmete kontrollimine toimub mais ja krediite müüakse samuti mais, saab tootja KWOTA-le arve esitada juunis. KWOTA loob igakuiselt arvelduse kokkuvõtte eelmise kuu krediidi müükide kohta.

Kuidas määratakse baastase ja kui kaua see kehtib?

Taaskasutatavate materjalide baastase on seotud konkreetse käitise ja selle tarneahelaga. See sõltub taaskasutatavatest materjalidest ning varasemate aastate ning prognoositavatest tegevusandmetest. Baastaset uuendatakse regulaarselt ja vähemalt iga kolme aasta tagant. Taaskasutatavate materjalide baastaset arvutatakse uuesti ja uuendatakse, kui vastavas tarneahelas täheldatakse olulist muutust, näiteks uue tootmisliini kasutuselevõtu korral.

Milline on võimalus andmete lekkeks?

KWOTA saab tagada, et kogu teave on konfidentsiaalne kolmandatele osapooltele. Andmeid kasutatakse ainult KWOTA poolt analüüside ja arvutuste tegemiseks süsinikukrediitide loomiseks. Meie partnerite andmete kaitse on meie jaoks ülim prioriteet. Andmeid hoitakse ainult Amazon Web Services platvormil turvaliselt, vastates kõrgeimatele turvastandarditele. Suhtlus KWOTA serveritega on krüpteeritud ning andmetele pääsevad juurde ainult volitatud kasutajad.

Kui kaua kehtivad süsinikukrediidid?

Süsinikukrediidid aeguvad loomise kuupäevast kahe aasta pärast ja on seetõttu müügil vaid kaks aastat.

Kas süsinikuheite kompenseerimine on kallis?

Ei, see maksab sama palju kui üks tass kohvi, et kompenseerida ühe kuu jagu autosõitu.

Kuidas vähendab ringlussevõtt süsinikuheidet?

1. Kui materjale taaskasutatakse selle asemel, et neid ära visata, väheneb uute materjalide kaevandamise, töötlemise ja tootmise vajadus. See tähendab, et tootmisprotsessis eraldub vähem süsinikuheidet, kuna energiat ja ressursse säästetakse.
2. Ringlussevõtt võib vähendada jäätmete kõrvaldamisega seotud heitkoguseid. Prügilates olevad jäätmed võivad toota metanooli - tugevat negatiivse mõjuga kasvuhoonegaasi. Ringlussevõtt võib seda oluliselt vähendada.
3. Ringlussevõtt võib vähendada transpordiga seotud süsinikuheidet. Kui materjalid on hangitud, töödeldud ja valmistatud kohapeal, väheneb nende pikaajalise (laeva, lennuk jne kaudu) transportimise vajadus.

Miks tootjad taaskasutatud materjale ei kasuta?

Üllatuslikult, paljud tootmisettevõtted, teevad paljudes Euroopa riikides juba oma parima, et materjale taaskasutada. Kuid see on nende enda kulul. Taaskasutamine on palju kallim ja aeganõudvam kui toormaterjalide kasutamine. Paljud tootmisettevõtted töötavad kahjumiga, kui nad toetuvad ainult taaskasutatud materjalidele. Sellepärast arendas KWOTA platvormi, et valideerida ja standardiseerida taaskasutatud materjalide kogust. Proovige meie iseteenindust, et näha oma positiivset mõju.

Miks ma peaksin kompenseerima?

Autoomaniku keskmine süsinikujalajälg on kuni kaks tonni (2000kg) aastas, see on võrreldav ühe 7-kohalise maasturiga. Elektriauto omamine ei pruugi teie jaoks hetkel sobiv olla, kuid saate võtta vastutuse ja rahastada projekte, mis võivad teie nimel muutust luua.